Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2016 roku:

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
 2. Białoń Andrzej, dr inż  Instytut Kolejnictwa
3. Bogdaniuk Bożysław, prof. dr hab. inż. Politechnika Gdańska
4. Bolek Michal, PhD. Eng. AŽD Praha s.r.o.
 5. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
6. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż.   Politechnika Warszawska
7. Cichocki Zbigniew, dr inż. Instytut Kolejnictwa
8. Dudáček Aleš,  PhD. Eng. VŠB Technical University of Ostrava
9. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
10. Gisterek Igor, dr inż.  Politechnika Wrocławska
11. Groll Witold, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
12. Grulkowski Sławomir, dr inż.  Politechnika Wrocławska
 13. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina  Słowacja
 14. Kaniewski Marek, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
 15. Kędra Zbigniew, dr inż.  Politechnika Gdańska
16. Kruk Robert. mgr inż. Instytut kolejnictwa
 17. Kuznetsov Valeryi,  PhD. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
 18. Lesiak Piotr, dr hab. inż. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
19. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
20. Melnik Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
21. Pietraszek Jacek, dr hab. inż. Politechnika Krakowska
22. Poliński Janusz, dr inż.  Instytytut Kolejnictwa
23. Porowski Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
24. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
25. Radek Norbert, dr hab. inż. Politechnika Świętokrzyska
26. Rakoczy Anna, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
27. Rakoczy Przemysław, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
28. Rakowska Joanna, mł. bryg. dr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
29. Rosiński Adam, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
30. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż. Politechnika Warszawska
31. Skrzyński Eugeniusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
32. Stec Anna A.,PhD, MRSC, CChem, CSci University of Central Lancashire
33. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
34. Ulewicz Robert, dr hab.inż. Politechnika Częstochowska
35. Urbańczyk Paweł, dr inż. Instytut Kolejnictwa
36. Zabłocki Wiesław, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
37. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
     

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.