Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Zeszyt nr 176, 2017

 

Spis treści:

1.  Techniczne i technologiczne środki zapewnienia rozwoju transportu interoperacyjnego pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską 
Rostyslav Domin
słowa kluczowe: transport kombinowany, tabor, zmiana rozstawu kół
 streszczenie  

2. Wykorzystanie środków symulacji komputerowej do oceny ryzyka wykolejenia
Rostyslav Domin, Ganna Cherniak
słowa kluczowe: tabor, bezpieczeństwo ruchu, wykolejenie, dynamika ruchu, symulacja komputerowa czynników wykolejenia
 streszczenie   

3. Macierzowa metoda wskaźnikowa prognozowania pasażerskich potoków kolejowych
Szymon Klemba
słowa kluczowe: transport kolejowy, modelowanie podróży, prognoza przewozów
 streszczenie 

4. Przewozy przesyłek nadzwyczajnych koleją w Polsce 
Krzysztof Ochociński, Robert Kruk
słowa kluczowe: skrajnia, przewozy ładunków
 streszczenie   

5. Ustawowe aspekty standaryzacji oznakowania stacji pasażerskich w Polsce 
Paweł Podleśko
słowa kluczowe: stacja pasażerska, dostępność transportu kolejowego, standaryzacja oznakowania, obiekt infrastruktury usługowej, operator infrastruktury usługowej
 streszczenie   

6. Elementy dotykowe na peronach transportu szynowego – ocena rozwiązań w świetle obowiązujących aktów prawnych
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
słowa kluczowe: peron, strefa zagrożenia, elementy dotykowe
 streszczenie   

7. Systemy informatyczne w infrastrukturze kolejowej
Eugeniusz Skrzyński, Krzysztof Ochociński
słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, systemy informatyczne, PKP PLK S.A.
 streszczenie